LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
5
7
4
7
7

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo (sau đây gọi chung là trưởng phòng, phó trưởng phòng) thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem chi tiết: - Thông báo số 117/TB-SGDKHCN (.pdf); - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (.pdf); - Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN (.pdf); - Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN (.pdf)./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Xem chi tiết: -Công văn số 3397/UBND-KT, Công văn số 2234/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm; - Công văn số 780/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Xem chi tiết: -Công văn số 3000/UBND-KT, Công văn số 1999/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; - Công văn số 3001/UBND-KT, Công văn số 1998/BKHCN-TĐC và Dự thảo hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; - Công văn số 712/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Sở GDKHCN Bạc Liêu vừa ban hành công văn hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2019 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia (Cụm thi số 61).

Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện và điện tử
Để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp có liên quan để thực hiện một số nội dung về chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện và điện tử, cụ thể như sau: - Các thiết bị điện và điện tử sản xuất trong nước, kinh doanh và nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường ...
  Bộ GDĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới
  Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử
  Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
  • Lễ TKNH Giá Rai

  • Lễ công nhận trường TH Tân Hiệp A - Giá Rai đạt chuẩn QG mức độ 1
  • Phó GĐ Trác Văn Đây phát biểu tại Lễ tổng kết năm học 2014-2015