LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
3
6
2
4
1

Sở GDKHCN Bạc Liêu vừa ban hành công văn hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2019 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia (Cụm thi số 61).

Từ ngày 30/6 đến ngày 06/7, Bạc Liêu đã cử đoàn vận động viên học sinh tham gia Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019.

Thực hiện Công văn số 2549/UBND-KT ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996, Để có đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính ...

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về tăng cường hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) cho sản phẩm, hàng hóa công nghiệp giai đoạn 2019 - 2020, xét đến năm 2025 nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp trong nước theo Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng ...

Xem chi tiết: - Công văn số 2311/UBND-KT, Công văn số 1530/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ. - Công văn số 582/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện và điện tử
Để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp có liên quan để thực hiện một số nội dung về chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện và điện tử, cụ thể như sau: - Các thiết bị điện và điện tử sản xuất trong nước, kinh doanh và nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường ...
  Bộ GDĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới
  Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử
  Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
  • Lễ TKNH Giá Rai

  • Lễ công nhận trường TH Tân Hiệp A - Giá Rai đạt chuẩn QG mức độ 1
  • Phó GĐ Trác Văn Đây phát biểu tại Lễ tổng kết năm học 2014-2015