LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
4
8
2
9
5

Xem chi tiết: Công văn số 417/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 788/VP-KT, Công văn số 885/BKHCN-TĐC và Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Kết luận số 410/KL-SGDKHCN xem tại đây

Ngày 30/3/2020, Bộ GDĐT đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020 đối với cấp học THCS, THPT. Theo đó, đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn ...

Ngày 31/3/2020, Bộ GDĐT đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020 đối với cấp học tiểu học. Theo đó, các cơ sở giáo dục tiểu học căn cứ vào Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ban hành kèm theo Công văn này để điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học học kỳ II năm học 2019-2020, bảo đảm ...

Xem chi tiết: Công văn 335/SGDKHCN-QLKHCN; Kế hoạch 18/KH-UBND; Chỉ thị số 22-CT/TU; Mẫu phiếu đề xuất đặt hàng Đề tài hoặc đề án khoa học theo mẫu A1-ĐXĐH, Dự án theo Mẫu A2-ĐXĐH.

Bộ GDĐT hướng dẫn giảm tải nội dung dạy học học kỳ II đối với cấp học THCS, THPT
Ngày 30/3/2020, Bộ GDĐT đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020 đối với cấp học THCS, THPT. Theo đó, đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn ...
  Bộ GDĐT hướng dẫn giảm tải nội dung dạy học học kỳ II đối với cấp học tiểu học
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác văn thư
  Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
  • Lễ TKNH Giá Rai

  • Lễ công nhận trường TH Tân Hiệp A - Giá Rai đạt chuẩn QG mức độ 1


  • Phó GĐ Trác Văn Đây phát biểu tại Lễ tổng kết năm học 2014-2015