LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
3
0
1
1
6

Xem chi tiết: - Dự thảo “Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; - Công văn số 1305/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Trong các mặt đời sống kinh tế - xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhằm xây dựng ...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, từng bước thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về đo lường, trong đó có kiểm tra Nhà nước về đo lường trên địa bàn quản lý đến cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 56 Luật Đo lường, Điều 13 Nghị định số ...

Xem chi tiết: -Công văn số 4755/UBND-KT, Công văn số 3341/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; - Công văn số 1266/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiểu rõ hơn văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng và đảm bảo các điều kiện kinh doanh xăng dầu đúng pháp luật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời: Ông (bà): Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ...

Xem chi tiết: - Công văn số 4514/UBND-KT, Công văn số 3168/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp, đào tạo, xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống ...

Sửa đổi, bổ sung quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số ...
  Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện và điện tử
  Bộ GDĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới
  Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử
  • Lễ TKNH Giá Rai  • Lễ công nhận trường TH Tân Hiệp A - Giá Rai đạt chuẩn QG mức độ 1


  • Phó GĐ Trác Văn Đây phát biểu tại Lễ tổng kết năm học 2014-2015