SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
9
8
0
6
1
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN Thứ Sáu, 07/02/2020, 15:30

Góp ý dự thảo QCVN XX:2020/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện, điện tử

Xem chi tiết:

Công văn số 119/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 213/UBND-KT, Công văn số 96/BKHCN-TĐC và Dự thảo QCVN XX:2020/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện, điện tử tại đây
 
Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
 

Số lượt người xem: 169 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày