SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
4
8
6
0
7
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN Thứ Ba, 18/06/2019, 16:35

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về tăng cường hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) cho sản phẩm, hàng hóa công nghiệp

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về tăng cường hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) cho sản phẩm, hàng hóa công nghiệp giai đoạn 2019 - 2020, xét đến năm 2025 nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp trong nước theo Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025

 Xem chi tiết:
 
Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
 

Số lượt người xem: 237 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày