SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
3
5
5
8
1
Thi - Tuyển sinh Thứ Tư, 08/07/2020, 06:34
THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP NĂM 2017  (23/03)
Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: 1. Nguyễn Đình Tùng Số điện thoại: (cố định/ di động): 07813.956671/ 0918.175.908 Email: phongktkd.sobaclieu@moet.edu.vn 2. Phạm Ngọc Minh Số điện thoại: (cố định/ di động): 07813.952714/ 0987.019.317 Email: phonggdcn.sobaclieu@moet.edu.vn Số fax: 07813.824400 Địa chỉ website của đơn vị ...
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2015  (04/10)
THPT
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2014  (04/10)
THPT; BT THPT
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2013  (04/10)
THPT; BT THPT
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2012  (04/10)
THPT; BT THPT
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2011  (04/10)
THPT; BT THPT
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2010  (04/10)
THPT; BT THPT
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2009  (04/10)
THPT BT THPT
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2008  (04/10)
THPT lần 1 THPT lần 2 BT THPT lần 1 BT THPT lần 2
Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2007  (03/10)
THPT lần 1 THPT lần 2 BT THPT lần 1 BT THPT lần 2

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày