Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
3
5
4
1
1
  
Xem: 
bgdsgd.aspx
bgdsgdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/08/2015 10:09 SAsoan tinBan Giám đốc
cnnvsgd.aspx
cnnvsgdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/08/2015 10:07 SAsoan tinChức năng, nhiệm vụ
hoat-dong-anh.aspx
hoat-dong-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/10/2013 11:05 SASystem AccountHoạt động ảnh
hoidap-sgddt.aspx
hoidap-sgddtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2016 8:35 SANguyen Thi LuaHỏi đáp trực tuyến
hoidap-sogddt.aspx
hoidap-sogddtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2016 8:10 SANguyen Thi LuaHỏi đáp trực tuyến
hoidap-vanbang.aspx
hoidap-vanbangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2016 8:44 SANguyen Thi LuaHỏi đáp văn bằng
khoahocvacongnghe07052019.aspx
khoahocvacongnghe07052019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/05/2019 8:43 SALa Thanh SonKhoa học và Công nghệ
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/03/2011 10:27 SASystem Account
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/04/2011 2:55 CHSystem Account
nganh.aspx
nganhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/08/2015 3:35 CHsoan tinVăn bản ngành
qthtsgd.aspx
qthtsgdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/08/2015 10:07 SAsoan tinQuá trình hình thành
quantritrang.aspx
quantritrangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/04/2013 8:04 SASystem Account
sdtcsgd.aspx
sdtcsgdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/08/2015 10:08 SAsoan tinSơ đồ tổ chức
sgd-lh.aspx
sgd-lhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/08/2015 11:00 SAsoan tinLiên hệ - Góp ý
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2011 11:19 SASystem Account
tieuchuandoluongchatluong07052019.aspx
tieuchuandoluongchatluong07052019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/05/2019 8:49 SALa Thanh SonTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/03/2011 7:12 CHSystem AccountTìm kiếm
tthc.aspx
tthcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/02/2016 1:30 CHsoan tinThủ tục hành chính
thongkekhoahocvacongnghe07052019.aspx
thongkekhoahocvacongnghe07052019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/05/2019 9:12 SALa Thanh SonThống kê khoa học và công nghệ
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/02/2016 1:31 CHsoan tinThủ tục hành chính
vanban.aspx
vanbanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/08/2015 10:26 SAsoan tinVĂN BẢN
vbtinh.aspx
vbtinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/08/2015 3:36 CHsoan tinVăn bản tỉnh
vbtw.aspx
vbtwDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/08/2015 3:37 CHsoan tinVăn bản Trung ương và Bộ GDĐT