SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
8
8
1
6
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Thủ tục: Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Thủ tục: Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Thủ tục: Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Thủ tục: Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Thủ tục: Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác … theo chương trình giáo dục thường xuyên Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối51 thủ tục
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Thủ tục: Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Thủ tục: Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Thủ tục: Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Thủ tục: Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Thủ tục: Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác … theo chương trình giáo dục thường xuyên Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
11 Thủ tục: Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Thủ tục: Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Thủ tục: Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Thủ tục: Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Thủ tục: Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
16 Thủ tục: Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Thủ tục: Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Thủ tục: Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giáo dục và đào tạo UBND cấp xã
19 Thủ tục: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và đào tạo UBND cấp xã
20 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và đào tạo UBND cấp xã
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối51 thủ tục