SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
4
5
2
4
VĂN BẢN TỈNH 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
231/QĐ-UBND 31/12/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
30/2017/QĐ-UBND 21/03/2017 Quy định đối tượng và điểm công thêm cho từng đối tượng hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
585/BHXH-TN&TKQTTHC 12/07/2016 V/v sửa đổi, bổ sung thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ BHXH
81/QĐ-UBND 14/06/2016 Quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và chính
09/2016/QD-UBND 18/05/2016 Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
01/2016/NQ-HĐND 01/04/2016 Về việc quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
20/2015/QĐ-UBND 10/11/2015 Về việc quy định định lượng tiêu chí trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
17/QĐ-UBND 30/01/2015 Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
08/NQ-HĐND 10/12/2014 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh khóa VII "Về xác định các xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa để tính diện ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT"
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối