SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
9
9
0
6
Văn bản Trung ương 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình GDTX tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
19/2019/TT-BGDĐT 12/11/2019 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
18/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
16/2019/TT-BGDĐT 04/10/2019 Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
13/2019/TT-BGDĐT 30/08/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
11/2019/TT-BGDĐT 26/08/2019 Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở mầm non
12/2019/TT-BGDĐT 26/08/2019 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
51/2019/TT-BTC 15/08/2019 Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
10/2019/TT-BGDĐT 09/08/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
03/VBHN-BGDĐT 03/05/2019 Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT
07/2019/TT-BGDĐT 02/05/2019 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập
02/VBHN-BGDĐT 19/04/2019 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
05/2019/TT-BGDĐT 05/04/2019 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
02/2019/TT-BGDĐT 28/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/20
12/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối