SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
8
0
6
3
5
Văn bản Trung ương 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
158/2018/NĐ-CP 22/11/2018 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế
145/2018/NĐ-CP 16/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 20
135/2018/NĐ-CP 04/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
127/2018/NĐ-CP 21/09/2018 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
60/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
11/2018/TT-BGDĐT 06/04/2018 Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục
10/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018 Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành giáo viên
04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Gi
01/2018/TT-BGDĐT 26/01/2018 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đai học
07/2018/TT-BTC 24/01/2018 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối