SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
4
4
2
8
Văn bản Trung ương 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
13/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
14/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
15/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
12/2020/TT-BGDĐT 22/05/2020 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư.
03/2020/TT-BGDĐT 10/02/2020 Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
01/2020/TT-BGDĐT 30/01/2020 Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
26/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình GDTX tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
19/2019/TT-BGDĐT 12/11/2019 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
18/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
16/2019/TT-BGDĐT 04/10/2019 Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
13/2019/TT-BGDĐT 30/08/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
11/2019/TT-BGDĐT 26/08/2019 Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở mầm non
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối