SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
8
8
0
4
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Năm, 12/03/2020, 10:10

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2739/QĐ-TĐC ngày 23 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 2832/QĐ-TĐC ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

(1)- 10 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 2739/QĐ-TĐC ngày 23 tháng 12 năm 2019, bao gồm:
TT
Tên văn bản
Ký hiệu, số hiệu
Ghi chú
1
ĐLVN 07:2019
Thay thế
ĐLVN 07:2012
2
ĐLVN 18:2019
Thay thế
ĐLVN 18:2009
3
Biến áp đo lường hạ áp và trung áp kiểu cảm ứng và quy trình kiểm định
ĐLVN 24:2019
Thay thế
ĐLVN 24:2009
4
ĐLVN 39:2019
Thay thế
ĐLVN 39:2012
5
ĐLVN 142:2019
Thay thế
ĐLVN 142:2012
6
ĐLVN 143:2019
Thay thế
ĐLVN 143:2012
7
ĐLVN 327:2019
Ban hành mới
8
ĐLVN 328:2019
Ban hành mới
9
ĐLVN 329:2019
Ban hành mới
10
ĐLVN 330:2019
Ban hành mới
(2)- 9 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 2832/QĐ-TĐC ngày 31 tháng 12 năm 2019, bao gồm:
TT
Tên văn bản
Ký hiệu, số hiệu
Ghi chú
1
Taximet - Quy trình kiểm định
ĐLVN 01:2019
Thay thế
ĐLVN 01:2014
2
Cân ô tô - Quy trình kiểm định
ĐLVN 13:2019
Thay thế
ĐLVN 13:2009
3
Nhiệt kế thủy tinh - Chất lỏng - Quy trình kiểm định
ĐLVN 20:2019
Thay thế
ĐLVN 20:2017
4
Cân đồng hồ lò xo - Quy trình kiểm định
ĐLVN 30:2019
Thay thế
ĐLVN 30:2009
5
Cân tầu hỏa động - Quy trình kiểm định
ĐLVN 33:2019
Thay thế
ĐLVN 33:2009
6
Phương tiện đo kiểm tra tốc độ giao thông - Quy trình kiểm định
ĐLVN 157:2019
Thay thế
ĐLVN 157:2017
7
Nhiệt kế thủy tinh - Rượu có cơ cấu cực tiểu - Quy trình kiểm định
ĐLVN 158:2019
Thay thế
ĐLVN 158:2017
8
Nhiệt kế thủy tinh - Thủy ngân - Quy trình kiểm định
ĐLVN 159:2019
Thay thế
ĐLVN 159:2017
9
Đồng hồ khí công nghiệp - Quy trình kiểm định
ĐLVN 253:2019
Thay thế
ĐLVN 253:2015
 
Xem chi tiết:
 
Tạ Quang Tâm - CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt người xem: 251 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày