SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
8
6
5
4
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Tư, 02/10/2019, 16:35

Sửa đổi, bổ sung quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN, bao gồm: Giải thích từ ngữ; Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo; Trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo; Trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn; Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
            - Về Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo:Sửa đổi, bổ sung từ 59 loại phương tiện đo thành 68 loại phương tiện đo (một số phương tiện đo được bổ sung như: Phương tiện đo khoảng cách quang điện, phương tiện đo độ sâu đáy nước, phương tiện đo độ sâu công trình ngầm, phương tiện đo cường độ điện trường,...).
Hình. Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu)
- Về trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo:
(1). Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.
(2). Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng theo quy định.
(3). Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.
(4). Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.
(5). Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
 
Xem chi tiết:
 
Tạ Quang Tâm - CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt người xem: 597 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày