SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
8
6
9
8
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Bảy, 04/01/2020, 10:10

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý qhà nước về đo lường, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bên cạnh việc chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tập trung thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước về đo lường, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu các tổ chức, cá nhân, cơ sở và doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
- Thường xuyên cập nhật, nâng cao nhận thức pháp luật về đo lường; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về đo lường; chủ động, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao năng lực về đo lường.
- Tổ chức được chỉ định và công nhận khả năng kiểm định phải tuân thủ các điều kiện và trình tự, thủ tục kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được công bố hoặc theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường có thẩm quyền; thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đo lường.
Kiểm định cân đồng hồ lò xo tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu
 
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhập khẩu và sử dụng phương tiện đo để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam như sau: Phê duyệt mẫu, kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa; thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đo lường: Cân, đong, đo, đếm chính xác hàng hoá do mình sản xuất, kinh doanh; quản lý và bảo quản các chứng chỉ kiểm định phương tiện đo (giấy chứng nhận kiểm định, tem và chì niêm phong kiểm định) và xuất trình khi các cơ quan chức năng yêu cầu.
- Việc sử dụng phương tiện đo phục vụ nghiên cứu, điều khiển, quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác phải tăng cường kiểm soát theo quy định của Luật Đo lường.
Chi tiết Chỉ thị số 12/CT-UBND đề nghị xem tại đây.
Tạ Quang Tâm - CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt người xem: 301 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày