SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
0
8
2
9
3
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thứ Sáu, 21/02/2020, 04:25
Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  (19/01)
Xem chi tiết: - Quyết định số 3807/QĐ - BKHCN./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Quy định mới về Hội thi giáo viên dạy giỏi  (04/01)
Ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (gọi chung là Hội thi giáo viên dạy giỏi). Theo Thông tư, từ năm 2020, Hội thi giáo viên dạy giỏi có một số điểm mới như ...
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (04/01)
Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý qhà nước về đo lường, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Bạc ...
Sở GD, KHCN Bạc Liêu công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý  (31/12)
Ngày 30/12, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã ban hành công văn chỉ đạo các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Bộ GDĐT ban hành Quy chế quản lý các bằng tốt nghiệp, văn bằng, chứng chỉ  (06/12)
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, văn bằng, chứng chỉ được quản lý thống nhất, thực ...
Sửa đổi, bổ sung quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2  (02/10)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số ...
Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện và điện tử  (10/06)
Để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp có liên quan để thực hiện một số nội dung về chất lượng trong kinh doanh thiết bị điện và điện tử, cụ thể như sau: - Các thiết bị điện và điện tử sản xuất trong nước, kinh doanh và nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường ...
Bộ GDĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới  (04/01)
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và 27 Chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử  (06/12)
Tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã nêu rõ quy định về Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh.
Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa  (06/12)
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày