SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
1
5
1
0
8
Thông báo Thứ Bảy, 29/02/2020, 07:08
Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019  (21/02)
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu vừa ban hành Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019. Theo đó, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ bổ sung thêm 01 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa học trường THPT Điền Hải. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Thông báo số ...
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019  (22/01)
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu vừa ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019.
Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (19/12)
Xem chi tiết: - Mẫu báo cáo; - Công văn số 1457/SGDKHCN-TĐC. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Mời tham dự khóa đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường” năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu  (16/11)
Nhằm từng bước hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trên địa bàn theo qui định tại Điều 56 của Luật Đo lường và Điều 13 của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP. Chi cục Tiêu chuẩn Đo ...
Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (15/11)
Xem chi tiết: - Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND; - Mẫu đề cương báo cáo (Mẫu 01 - BC QLCL); - Phụ lục 1, 2, 3; - Công văn số 1306/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Cử cán bộ tham dự khóa đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường” năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu  (07/11)
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, từng bước thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về đo lường, trong đó có kiểm tra Nhà nước về đo lường trên địa bàn quản lý đến cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 56 Luật Đo lường, Điều 13 Nghị định số ...
Mời tham dự lớp tập huấn “Phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu” tại tỉnh Bạc Liêu  (31/10)
Để giúp cho các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiểu rõ hơn văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng và đảm bảo các điều kiện kinh doanh xăng dầu đúng pháp luật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời: Ông (bà): Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ...
Thông báo về truy xuất nguồn gốc trái cây xuất khẩu đi Trung Quốc  (13/09)
Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã ban hành Công văn số 2583/TĐC-MSMV về việc thông báo về truy xuất nguồn gốc trái cây xuất khẩu đi Trung Quốc.
Cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên NVK  (09/09)
Xem chi tiết Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN tại đây.
Thông báo thay đổi thời gian họp đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu  (06/09)
Chi tiết xem file đính kèm: Thông báo số 132/TB-GDKHCN và Thông báo số 133/TB-GDKHCN (.pdf) Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày