SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
8
7
0
3
Thông báo Thứ Năm, 13/08/2020, 21:06
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN của Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Seafish  (04/08)
Xem chi tiết: Thông báo số 102/TB-SGDKHCN ngày 04/8/2020.
Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa  (30/06)
Xem chi tiết: Công văn số 867/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 2672/UBND-KT và Công văn số 1772/BKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 06 tháng đầu năm 2020  (28/05)
Xem chi tiết: - Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND; - Mẫu đề cương báo cáo và các phụ lục 1, 2, 3; - Công văn số 677/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Kết luận thanh tra về Sở hữu công nghiệp  (08/04)
Kết luận số 410/KL-SGDKHCN xem tại đây
Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021  (20/03)
Xem chi tiết: Công văn 335/SGDKHCN-QLKHCN; Kế hoạch 18/KH-UBND; Chỉ thị số 22-CT/TU; Mẫu phiếu đề xuất đặt hàng Đề tài hoặc đề án khoa học theo mẫu A1-ĐXĐH, Dự án theo Mẫu A2-ĐXĐH.
Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020  (19/03)
Xem chi tiết: Thông báo số 40 TB/HĐ ngày 19/3/2020
Rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2019 và kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2020  (12/03)
Xem chi tiết: Công văn số 271/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 684/UBND-KT, Công văn số 431/BKHCN-TĐC và 02 biểu mẫu./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020  (04/03)
Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, ...
Phối hợp giới thiệu, đề cử doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020  (03/03)
Xem chi tiết: - Công văn số 240/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 318/TĐC-TCCL và Công văn số 2066/UBND-KT (.pdf); - Mẫu Danh sách đề cử và Mẫu Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2020 (.doc)./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019  (21/02)
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu vừa ban hành Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019. Theo đó, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ bổ sung thêm 01 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa học trường THPT Điền Hải. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Thông báo số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày