SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
8
7
5
1
Thông báo Thứ Năm, 07/11/2019, 08:15

Cử cán bộ tham dự khóa đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường” năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, từng bước thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về đo lường, trong đó có kiểm tra Nhà nước về đo lường trên địa bàn quản lý đến cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 56 Luật Đo lường, Điều 13 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và Điều 37 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN.

Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Công văn số 4783/UBND-KT ngày 25/10/2019), Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét và cử cán bộ tham dự khóa đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường” năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu và gửi Danh sách cử cán bộ cử tham gia khóa đào tạo về Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ email: tcdlcl@sobaclieu.edu.vn) trước ngày 13 tháng 11 năm 2019.
 
Xem chi tiết:
                                                                   CC TCĐLCL Bac Liêu

Số lượt người xem: 381 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày