SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
8
6
8
2
Thông báo Thứ Bảy, 16/11/2019, 12:05

Mời tham dự khóa đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường” năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu

Nhằm từng bước hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trên địa bàn theo qui định tại Điều 56 của Luật Đo lường và Điều 13 của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP.

 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời: Ông (bà) đại diện Phòng Kinh tế thành phố Bạc Liêu, Phòng Kinh tế thị xã Giá Rai và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Đại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo danh sách tại phiếu đăng ký tham dự của Quý đơn vị (kính nhờ Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã và các huyện thông báo đến cán bộ thuộc địa bàn quản lý để tham gia).  

  

Tới dự khóa đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường” năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu do Trung tâm Đào tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện (theo Công văn số 4783/UBND-KT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu).  
 
Thời gian:        02 ngày, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2019.
                        Khai giảng lúc 8h00, thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019.
Địa điểm:         Hội trường tầng 1, Nhà khách Số 01 Hùng Vương.
                        Số 01 Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Kinh phí: Học phí đào tạo sẽ do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chi trả. Chi phí đi lại, lưu trú và công tác phí,... của cán bộ tham dự do cơ quan, đơn vị cử cán bộ thanh toán.
 
* Ghi chú: Do có một số đơn vị chưa cử cán bộ tham dự, nên Ban tổ chức kiến nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã và các huyện xem xét và cử cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tham dự khóa đào tạo nêu trên để có đủ điều kiện thành lập đoàn kiểm tra theo quy định của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP.
 
Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, đề nghị quý cơ quan, đơn vị vui lòng xác nhận việc cử cán bộ tham dự vào mẫu Phiếu đăng ký và gửi lại Ban tổ chức bằng điện thoại hoặc đường bưu điện hoặc fax hoặc email trước ngày 20 tháng 11 năm 2019 theo địa chỉ:
 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu
Số 8 Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3822336; Fax: 0291.3820668; Email: tcdlcl@sobaclieu.edu.vn.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Đo lường và TBT. ĐT: 0291.3822336 - 0918720203 (đ/c Tạ Quang Tâm).
 
Xem chi tiết:
CC TCĐLCL Bac Liêu

Số lượt người xem: 374 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày