SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
2
9
2
5
9
Thông báo Chủ Nhật, 17/11/2019, 03:50
Cử cán bộ tham dự khóa đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường” năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu  (07/11)
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, từng bước thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về đo lường, trong đó có kiểm tra Nhà nước về đo lường trên địa bàn quản lý đến cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 56 Luật Đo lường, Điều 13 Nghị định số ...
Mời tham dự lớp tập huấn “Phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu” tại tỉnh Bạc Liêu  (31/10)
Để giúp cho các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiểu rõ hơn văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng và đảm bảo các điều kiện kinh doanh xăng dầu đúng pháp luật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời: Ông (bà): Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ...
Thông báo về truy xuất nguồn gốc trái cây xuất khẩu đi Trung Quốc  (13/09)
Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã ban hành Công văn số 2583/TĐC-MSMV về việc thông báo về truy xuất nguồn gốc trái cây xuất khẩu đi Trung Quốc.
Cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Khôi Nguyên NVK  (09/09)
Xem chi tiết Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN tại đây.
Thông báo thay đổi thời gian họp đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu  (06/09)
Chi tiết xem file đính kèm: Thông báo số 132/TB-GDKHCN và Thông báo số 133/TB-GDKHCN (.pdf) Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo họp đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu  (03/09)
Chi tiết xem file đính kèm: - Thông báo số 126/TB-GDKHCN và Thông báo số 127/TB-GDKHCN (.pdf); - Mẫu bảng điểm tổng hợp (.xls); - Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp viết báo cáo tham dự GTCLQG (.doc); - Tài liệu các tiêu chí GTQLQG (.pdf)./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Phối hợp đề xuất Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên thực hiện truy xuất nguồn gốc tại địa phương  (19/08)
Xem chi tiết: - Công văn số 418/UBND-KT, Công văn số 1735/BKHCN-TĐC và Quyết định số 100/QĐ-TTg; - Công văn số 819/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo Chương trình đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu  (15/08)
Xem chi tiết: - Thông báo số 117/TB-SGDKHCN (.pdf); - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (.pdf); - Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN (.pdf); - Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN (.pdf)./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 06 tháng đầu năm 2019  (15/05)
Xem chi tiết: - Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND; - Mẫu đề cương báo cáo (Mẫu 01 - BC QLCL); - Phụ lục 1, 2, 3; - Công văn số 224/SKHCN-TĐC; - Công văn số 459/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018  (22/11)
Vừa qua, Sở GDĐT Bạc Liêu đã ban hành Thông báo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày