SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
1
5
1
6
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thứ Ba, 20/08/2019, 23:02
Đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996  (26/06)
Thực hiện Công văn số 2549/UBND-KT ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996, Để có đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính ...
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018  (19/06)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Xem theo ngày Xem theo ngày