SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
4
5
3
1
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thứ Sáu, 03/07/2020, 14:40

Hướng dẫn thực hiện Giải thưởng chất lượng quốc gia

Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG).

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG, bao gồm các loại hình sản xuất lớn, sản xuất nhỏ và vừa, dịch vụ lớn, dịch vụ nhỏ và vừa và cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG phải có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG; không hạn chế số lần và thời gian tham dự của tổ chức, doanh nghiệp đã đạt GTCLQG; tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia thì sau hai năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.
Về quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải GTCLQG:
- Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQGđược phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biu tượng của GTCLQGtrên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.
- Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.
- Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Qu Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Qu Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các qu khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.
- Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng theo quy định từ nguồn qu khen thưởng hằng năm.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020 và thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về GTCLQG và Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN.
 
 
Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt người xem: 70 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày