SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
4
5
5
0
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thứ Tư, 26/06/2019, 10:35

Đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996

Thực hiện Công văn số 2549/UBND-KT ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996,

Để có đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị xem xét và đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996 thuộc ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh theo biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo.
Đề xuất (văn bản và file word) của Quý đơn vị xin vui lòng gửi về Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 05 tháng 7 năm 2019, theo địa chỉ:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu
Số 8 Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3821202; Fax: 0291.3820668; Email: tcdlcl@sobaclieu.edu.vn.
Rất mong Quý đơn vị quan tâm và đề xuất để Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tổng hợp và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
 
Xem chi tiết:
Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt người xem: 424 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày