SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
4
2
8
1
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thứ Tư, 13/11/2019, 10:00

Tập huấn “Phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu” năm 2019 tại Bạc Liêu

Trong các mặt đời sống kinh tế - xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhằm xây dựng ý thức pháp luật, làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có lòng tin vào pháp luật, có thói quen, động cơ tích cực trong thực hiện pháp luật.

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị; các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hiểu rõ hơn về văn bản pháp luật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đảm bảo các điều kiện kinh doanh đúng pháp luật. Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, ngày 07 tháng 11 năm 2019, tại Nhà khách Số 01 Hùng Vương, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu”. Tham dự lớp tập huấn có ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng với 167 đại biểu là lãnh đạo và đại diện Phòng Kinh tế thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Hình 1. Ô. Huỳnh Hùng Dũng - PGĐ Sở GD, KH&CN  phát biểu khai mạc
(Nguồn: Phòng QLTCCL).
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Chi cục TCĐLCL, Thanh tra Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cung cấp tài liệu, thông tin, phổ biến những văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu với các nội dung chính như:
(1)- Thực trạng quản lý đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Bạc Liêu;
(2)- Quy định về đo lường trong kinh doanh xăng dầu (Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN và các văn bản hướng dẫn);
(3)- Quy định về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, QCVN 1:2015/ BKHCN, sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN và các văn bản hướng dẫn);
(4)- Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa xăng dầu (Nghị định số 119/2017/NĐ-CP, Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN và các văn bản hướng dẫn);
(5)- Kiểm định cột đo xăng dầu (sơ lược quy trình đăng ký, điều kiện đáp ứng khi kiểm định ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa và quy trình kiểm định theo ĐLVN 10 : 2017).
Hình 2. Toàn cảnh Lớp tập huấn “Phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý đo lường,
chất lượng trong kinh doanh xăng dầu” năm 2019 tại Bạc Liêu (Nguồn: Phòng QLTCCL).
Bên cạnh nội dung của lớp tập huấn, các doanh nghiệp còn được Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐLCL hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc về nghiệp vụ quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. 
Thông qua nội dung lớp tập huấn, đã trang bị cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn các văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện tốt và chấp hành nghiêm túc, đồng bộ các quy định quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu, cách đảm bảo đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, đảm bảo các điều kiện kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về chấp hành pháp luật của nhà nước trong hoạt động thương mại; góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.
 Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu
 

Số lượt người xem: 213 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày