SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
8
7
7
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 29/03/2016, 11:05

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Ngày 25/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.

 

Theo đó, Văn bản đã hợp nhất Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2016.
Nội dung chi tiết đề nghị vào mục văn bản để tải về.
 
La Thanh Sơn, P. Chánh Văn phòng Sở GDĐT

Số lượt người xem: 453 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày