SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
1
6
4
0
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 13/04/2016, 13:40

Thị xã Giá Rai: Tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng lớp mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị bàn giao chất lượng giáo dục cho trẻ vào lớp 1, năm học 2016 - 2017”

Ngày 09/4, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Phòng GDĐT thị xã Giá Rai đã tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục lớp mẫu giáo 5 tuổi để chuẩn bị bàn giao chất lượng giáo dục cho trẻ vào lớp 1, năm học 2016 – 2017”.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo có ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng GDĐT thị xã Giá Rai.

Có trên 100 đại biểu là chuyên viên phụ trách chuyên môn mầm non, tiểu học của Phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn khối lá, đại diện giáo viên tiêu biểu dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi các trường Mầm non, Mẫu giáo công lập và ngoài công lập; Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn khối 1, đại diện giáo viên tiêu biểu dạy lớp 1 các trường tiểu học trên địa bàn thị xã; Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng cùng tất cả giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi trường MN Sơn Ca 1; giáo viên dạy lớp 1 trường Tiểu học Giá Rai B; Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng cùng tất cả giáo viên dạy lớp 1 trường TH Giá Rai B tham dự hội thảo.

Hội thảo đã nghe 06 báo cáo tham luận của Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi trường MN Sơn Ca 1: “Tình hình thực hiện chương trình GDMN cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1”; “Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng lớp mẫu giáo 5 tuổi”; “Các biện pháp nâng cao chất lượng lớp mẫu giáo 5 tuổi, chuẩn bị tâm thế cho trẻ trước khi vào lớp 1”; “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lớp 1”; “Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục lớp 1”; “Các biện pháp về đổi mới phương pháp dạy để nâng cao chất lượng giáo dục lớp 1”.

Ngoài các báo cáo tham luận được trình bày tại hội thảo, trường Mầm non Sơn Ca 1 và trường Tiểu học Giá Rai B đã tọa đàm trao đổi thông tin, thảo luận để tìm ra những giải pháp tích cực góp phần nâng cao chất lượng lớp mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Các giáo viên lớp 1 trao đổi, thảo luận với các giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi về phương pháp, nội dung chương trình GDMN, kết quả trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt được sau khi hoàn thành chương trình GDMN để các kiến thức được cung cấp ở trường mầm non tiếp tục được củng cố, mở rộng, hoàn thiện ở mức độ cao giúp trẻ không bị những thay đổi đột ngột khi chuyển hoạt động chủ đạo từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập, nhằm đảm bảo sự kế thừa, tính khoa học khi chuyển tiếp giữa mầm non và tiểu học.

Phòng GDĐT Giá Rai

 


Số lượt người xem: 524 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày