Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (20/08/2020)
Icon Image

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Bạc Liêu ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 (12/08/2020)
Icon Image

Ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

Quy định mới về thời gian nghỉ hè của nhà giáo (03/08/2020)
Icon Image

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. Theo đó, thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. Theo đó, thời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo (bao gồm cả nghỉ phép hằng năm) được ...

Quy định lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS (09/07/2020)
Icon Image

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. 

Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép ký hợp đồng với các vị trí việc làm là giáo viên (09/07/2020)
Icon Image

Ngày 03/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế”. 

Hướng dẫn thực hiện quy định về chất lượng trong kinh doanh đồ chơi trẻ em (02/07/2020)
Icon Image

Thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” (QCVN 3:2019/BKHCN).

Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (02/07/2020)
Icon Image

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/6/2020 về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2021.

Hướng dẫn thực hiện quy định về chất lượng trong kinh doanh thép làm cốt bê tông, thép không gỉ (02/07/2020)
Icon Image

Xem chi tiết: - Công văn số 36/TĐC-QLTCCL; - Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN; - Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Quy định vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa (21/05/2020)
Icon Image

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Bộ GDĐT hướng dẫn giảm tải nội dung dạy học học kỳ II đối với cấp học THCS, THPT (07/04/2020)
Icon Image

Ngày 30/3/2020, Bộ GDĐT đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020 đối với cấp học THCS, THPT.

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400