Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu tổ chức đánh giá tại doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thứ ba, 15/09/2020, 23:30
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu tổ chức đánh giá tại doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020

Vừa qua, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành đánh giá doanh nghiệp tham dự GTCLQG đối với Công ty Cổ phần Việt-Úc Bạc Liêu.


Theo kế hoạch làm việc, Tổ chuyên gia đánh giá đã tiến hành đánh giá độc lập và làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký tham dự, lĩnh vực quản lý chất lượng và các tiêu chí, yêu cầu của GTCLQG thông qua hồ sơ tham dự của doanh nghiệp, các bằng chứng và khảo sát thực tế tại doanh nghiệp.

Đại diện Hội đồng sơ tuyển và Tổ chuyên gia đánh giá khảo sát và đánh giá
tại Công ty Cổ phần Việt-Úc Bạc Liêu (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu)

Qua kiểm tra, đánh giá tại chỗ cho thấy doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng và lãm rõ các vấn đề do Tổ chuyên gia đánh giá đặt ra tại cuộc đánh giá. Cụ thể, từ tiêu chí 01 đến tiêu chí 06 của doanh nghiệp đều đảm bảo cơ bản đủ 04 yếu tố là phương pháp tiếp cận, mức độ triển khai, nâng cao kiến thức và mức độ hài hòa; đồng thời tại tiêu chí 07, doanh nghiệp đã đưa ra được kết quả của hiện tại, tương lai và các số liệu của những năm trước đây để so sánh, phân tích, kết quả hoạt động của doanh nghiệp, kết quả về sản phẩm, định hướng vào khách hàng, tài chính và thị trường, định hướng vào nguồn nhân lực, hiệu quả quá trình hoạt động và vai trò của lãnh đạo.
Kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại doanh nghiệp là cơ sở để Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu xem xét, lựa chọn, quyết định đề xuất danh sách doanh nghiệp được xét tặng GTCLQG và gửi các hồ sơ liên quan đến Hội đồng quốc gia để xét duyệt./. 

Số lượt xem: 253

Huỳnh Phúc Hậu – Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400