Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null BAN GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Cơ cấu tổ chức|Phòng - Ban Sở
Thứ năm, 01/01/2015, 17:40
Màu chữ Cỡ chữ
BAN GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Di động

1

Lâm Thị Sang

Giám đốc

3828302

 

2

Võ Thanh Giang

Phó Giám đốc

3826447

0913.990650

3

Dương Hồng Tân

Phó Giám đốc

3955602

0983.880615

4

Nguyễn Bá Long

Phó Giám đốc

3956449

0918.028778

5

Huỳnh Hùng Dũng

Phó Giám đốc

 3826007

0918.305759

Số lượt xem: 783

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400