Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương Bạc Liêu theo CTGDPT 2018

Tin tức - Sự kiện|Tiêu điểm - Sự kiện
Thứ tư, 10/11/2021, 16:31
Màu chữ Cỡ chữ
Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương Bạc Liêu theo CTGDPT 2018

Biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương Bạc Liêu là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 trên địa bàn tỉnh. Bài viết này xin lần lượt giới thiệu giới thiệu về tính cấp thiết, các căn cứ, các quan điểm, mục tiêu, bối cảnh và nội dung ... của tài liệu.

Để kịp thời triển khai thực hiện CTGDPT 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định trong kế hoạch này là biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của tỉnh nhà. Từ đó, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học vào việc bảo tồn những giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư các dân tộc trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng văn hóa, kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định rõ: “Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương”.

Việc biên soạn và tổ chức thực hiện Nội dung giáo dục của địa phương đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, chỉ đạo trong các Nghị quyết, Quyết định, Đề án sau đây: Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông quy định: UBND tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường”; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông yêu cầu: “Chương trình mới được thực hiện thống nhất trong toàn quốc, trong đó quy định những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh sau mỗi cấp học, nội dung và thời lượng giáo dục bắt buộc đối với tất cả HS, đồng thời có một phần thích hợp để các cơ sở giáo dục chủ động vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”. “Biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Các tài liệu này phải được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh và được Bộ GD&ĐT phê duyệt”. Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông (2014) của Bộ GD&ĐT: “Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông; trong đó có quy định chuẩn đầu ra, những nội dung cốt lõi và yêu cầu bắt buộc (phần cứng); đồng thời dành thời lượng (khoảng 20%) để các địa phương và nhà trường vận dụng, bổ sung những nội dung mang tính đặc thù về lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội của địa phương và điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với điều kiện của mình”.

Trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (CTGDPT 2006), Bộ GD&ĐT đã quy định một số nội dung giáo dục địa phương ở một số môn học, cấp học. Theo đó, từ năm 2012, Sở GDĐT Bạc Liêu đã chủ trì biên soạn Bộ tài liệu dạy học địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5982/BGDĐT-GDTH ngày 07/7/2008 (đối với cấp Tiểu học) và công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 (đối với cấp THCS, THPT). Bộ tài liệu gồm 5 cuốn, đã được Sở GDĐT Bạc Liêu triển khai, đưa vào giảng dạy và học tập ở bậc Tiểu học và Trung học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  từ năm học 2012, gồm: Tài liệu dạy - học Địa lí địa phương tỉnh Bạc Liêu, Tài liệu dạy - học Lịch sử địa phương tỉnh Bạc Liêu (Sử dụng trong các trường tiểu học); Ngữ văn địa phương Bạc Liêu (tài liệu dạy - học tại các trường THCS); Địa lý địa phương Bạc Liêu, Lịch sử địa phương Bạc Liêu (tài liệu dạy - học tại các trường THCS và THPT). Bộ tài liệu dạy học địa phương nói trên đã đáp ứng khá tốt cho hoạt động dạy - học nội dung giáo dục địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Tuy nhiên, Bộ tài liệu này không còn phù phù hợp với yêu cầu dạy - học nội dung giáo dục địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định của CTGDPT 2018.

Sở dĩ không còn phù hợp là do Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chỉ quy định việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong một số môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý ...Trong khi đó, theo CTGDPT 2018, Nội dung giáo dục địa phương bao gồm: các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương (Về văn hóa gồm lễ hội truyền thống; các loại hình nghệ thuật truyền thống; truyền thống quê hương; phong tục, tập quán địa phương; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỉ cương, pháp luật. Về lịch sử, truyền thống gồm danh nhân văn hóa; di tích lịch sử; bảo tàng, lịch sử hình thành và phát triển của địa phương). Các vấn đề về địa lí, kinh tế hướng nghiệp của địa phương (Về địa lí địa phương gồm địa lí tự nhiên; địa lí dân cư; địa lí kinh tế - xã hội; địa lí du lịch. Về kinh tế, hướng nghiệp gồm thị trường lao động; các ngành nghề, làng nghề truyền thống; các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương). Các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương (Về chính trị - xã hội gồm Chính sách an sinh xã hội; các vấn đề giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống. Về môi trường gồm Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; ứng phó với những biến đổi khí hậu).

Tình hình nêu trên cho thấy Bộ tài liệu dạy học địa phương hiện có không còn phù hợp, nên việc Biên soạn và tổ chức thực hiện Nội dung giáo dục của địa phương tỉnh Bạc Liêu theo Chương trình giáo dục phổ thông mới là rất cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018 trên địa bàn tỉnh.

                                                          

Số lượt xem: 3579

Dương Hồng Tân

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400