Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chủ động lập, cung cấp dự thảo kế hoạch xây dựng QCVN/QCĐP năm 2021 và các năm tiếp theo

Thông báo
Thứ tư, 09/09/2020, 15:07
Màu chữ Cỡ chữ
Chủ động lập, cung cấp dự thảo kế hoạch xây dựng QCVN/QCĐP năm 2021 và các năm tiếp theo

Số lượt xem: 287

Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400