Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

Tiêu điểm - Sự kiện
Thứ sáu, 16/08/2019, 11:45
Màu chữ Cỡ chữ
Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

Chỉ thị đã yêu cầu toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản trong năm học 2019 2020. Cụ thể:

9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, đó là: (1) Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước; (2) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; (3) Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc; (4) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; (6) Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; (7) Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; (8) Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; (9) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

5 nhóm giải pháp cơ bản, bao gồm: (1) Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; (2) Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục; (3) Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; (4) Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; (5) Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Để góp phần cùng với toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, Bộ trưởng đã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý giáo dục các cấp; nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Thanh Sơn

Số lượt xem: 291

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400