Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021 và kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2022

Thông báo
Thứ bảy, 01/01/2022, 20:29
Màu chữ Cỡ chữ
Rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021 và kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2022

Số lượt xem: 71

 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400