Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019     |   Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”     |   Về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần X (2021 - 2023)     |   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học     |   Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2023     |   Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030     |   Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và dự thảo Tờ trình     |   Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030     |   Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2022     |   Bạc Liêu có 03 học sinh đạt giải tại Hội thao GDQP-AN toàn quốc năm 2022     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu tổ chức đào tạo trực tuyến “Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước” năm 2021

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thứ hai, 27/12/2021, 21:25
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu tổ chức đào tạo trực tuyến “Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước” năm 2021

Ngày 21/12, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức khóa đào tạo trực tuyến Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước” năm 2021 tại tỉnh Bạc Liêu với 100 học viên tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đã nêu lên tầm quan trọng của việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức khóa đào tạo theo hình thức trực tuyến vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo trong thời điểm hiện tại.