Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Góp ý dự thảo văn bản
Thứ sáu, 27/11/2020, 14:31
Màu chữ Cỡ chữ
Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Số lượt xem: 194

Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400