Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thứ năm, 24/02/2022, 16:17
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8

Thực hiện Công văn số 2187/BKHCN-TĐC ngày 28/7/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 và Công văn số 3002/BKHCN-TĐC ngày 05/10/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8.

Theo các quy định hiện hành (Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ), thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 là do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện. Để triển khai hoạt động cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 theo quy định pháp luật. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính đối với việc đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 như sau:

1. Hướng dẫn nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 nộp hồ sơ trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37911635 - Fax: 024.37911595/ 37911636) (qua dịch vụ bưu chính hoặc tại bộ phận một cửa).

Hình. Mẫu nhãn, biểu trưng hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8

(Nguồn: Phụ lục III, Nghị định số 42/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ hỗ trợ làm đầu mối thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (qua dịch vụ bưu chính hoặc tại bộ phận một cửa).

2. Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP.

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 trên đường sắt: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0291.3820667; Email: tcdlcl@sobaclieu.edu.vn.

Xem chi tiết:

1. Công văn số 94/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3002/BKHCN-TĐC và Công văn số 2187/BKHCN-TĐC;

2. Nghị định số 42/2020/NĐ-CPNghị định số 65/2018/NĐ-CP./.

Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt xem: 329

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400