Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải có chứa nhân phóng xạ tự nhiên     |   Góp ý dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”     |   Phối hợp đề xuất Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên thực hiện truy xuất nguồn gốc tại địa phương     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ     |   Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục tiểu học     |   Quy định mới về nhãn hàng hóa     |   Quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa     |   Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8     |   Góp ý dự thảo “Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022”     |   Bạc Liêu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 1 từ ngày 28/01/2022     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở GD, KHCN Bạc Liêu: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lĩnh vực Khoa học và công nghệ
Thứ sáu, 21/01/2022, 16:21
Màu chữ Cỡ chữ
Sở GD, KHCN Bạc Liêu: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 17/01, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phan Thanh Duy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2021, hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh nhà từng bước có chuyển biến và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ: Công tác tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục các đề tài, dự án cấp tỉnh thực hiện mới trong năm 2021 đã được thực hiện nghiêm túc. Công tác tư vấn, hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế và chứng chỉ nhân viên bức xạ được thực hiện đúng quy định. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ còn tồn đọng từ nhiều năm qua đã từng bước được xử lý, giải quyết kịp thời từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kinh phí hoạt động KH&CN của ngành. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ của các cơ quan chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện được tổ chức kiểm tra kịp thời, làm cơ sở xem xét giải quyết cấp kinh phí thực hiện theo đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được quan tâm thực hiện, góp phần đấu tranh phòng, chống hành vi gian lận trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lượng chất lượng của tỉnh nhà, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, do tác động của dịch bệnh Covid- 19, đời sống, sản xuất, nghiên cứu, đầu tư bị ảnh hưởng; một số nhiệm vụ KH&CN triển khai thực hiện còn chậm, còn gia hạn thời gian; các kết quả nghiên cứu KH&CN chưa được thương mại hóa nhiều; việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định; công tác vận động các doanh nghiệp tham gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do quy mô sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhỏ, …

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy đề nghị Sở GD-KHCN tập trung ưu tiên cho việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực KH&CN; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vai trò, vị trí của lĩnh vực KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội; xử lý các đề tài khoa học tồn đọng;… Qua đó, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện công tác phát triển KH&CN phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

Một số hình ảnh của hội nghị: