Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2023

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thứ hai, 09/01/2023, 17:30
Màu chữ Cỡ chữ
Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2023

Ngành đo lường là ngành khoa học - kỹ thuật chính xác, có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất, đời sống, quốc phòng và nghiên cứu khoa học. Không có khoa học - kỹ thuật đo lường chính xác, chúng ta sẽ không có sản phẩm đạt chất luợng cao, không đảm bảo độ chính xác và tin cậy trong điều tra cơ bản, sẽ không thúc đẩy được hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển và do vậy không thể đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế quốc dân. Để ghi nhận những đóng góp của ngành đo lường Việt Nam, động viên đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật và tất cả những người đã và đang làm việc, hoạt động trong lĩnh vực đo lường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg ngày 11/10/2001, lấy ngày 20/01 hằng năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 8/SL về đo lường, làm “Ngày Đo lường Việt Nam”.

Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại Hội thảo (Nguồn: https://tcvn.gov.vn)

Riêng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đo lường là một trong những điều kiện và yêu cầu cơ bản ban đầu cho hoạt động nghiên cứu phát triển. Mỗi cán bộ khoa học - kỹ thuật dù muốn hay không cũng phải tiếp cận và làm chủ kỹ thuật đo lường thì mới có thể nói đến sự tin cậy, chính xác của kết quả nghiên cúu, điều tra, đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc, từ đó làm luận cứ khoa học cho các nhà chính trị hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Để tạo hành lang pháp lý cho ngành đo lường phát triển, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp quy quan trọng như: Luật Đo lường 2011; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022); Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021); Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo lường làm cơ sở để quản lý và phát triển hiệu quả các hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế về đo lường.

Bên cạnh đó, vấn đề hội nhập quốc tế đòi hỏi ngành đo lường cùng với công tác tiêu chuẩn và chứng nhận phù hợp phải vươn lên để góp phần xóa bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại. Hiện nay, nước ta đã là thành viên chính thức của nhiều tổ chức quốc tế về đo luờng như: OIML (International Organization of Legal Metrology - Tổ chức Đo lường hợp pháp quốc tế), Công ước Mét, Chương trình Đo lường Châu Á - Thái Bình Dương (APMP), Diễn đàn Đo lường pháp định châu Á - Thái Bình Dương (APLMF).

Tại Bạc Liêu, từ nhiều năm qua, công tác quản lý đo lường đã được sự quan tâm rất lớn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành và địa phương,... cụ thể vào ngày 17/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh. Từ đó, công tác quản lý Nhà nước về đo lường đã đạt được một số thành quả nhất định, góp phần vào đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Ngoài ra, để phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 29/9/2021 thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường (ngày 20/01/1950) và đề cáo ý nghĩa của ngày Đo lường Việt Nam (20/01), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) phối hợp Hội Đo lường Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp” và Lễ Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 06/01/2023.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL nhấn mạnh: “Tôi hy vọng rằng, thông qua hội thảo này, từ các góc độ khác nhau, các quý vị đại biểu, các chuyên gia thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ, thảo luận để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng trong phạm vi toàn thế giới”.

Nhân ngày Đo lường Việt Nam 20/01 năm 2023, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và địa phương, được sự chỉ đạo nghiệp vụ của ngành khoa học và công nghệ, ngành TCĐLCL, cán bộ đang công tác trong lĩnh vực đo lường tự hào về những gì đã làm được và tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ làm công tác đo lường sẽ khắc phục khó khăn, nỗ lực và đem hết khả năng của mình để phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà./.

Lý Hồng ThắmChi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt xem: 156

Tin đã đưa

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400