Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thứ ba, 12/10/2021, 09:28
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc để chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhận diện và truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm, hàng hóa, trong đó chú trọng sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm đặc trưng; sản phẩm đặc thù của tỉnh; sản phẩm Chương trình OCOP, qua đó kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu dùng, theo đó sẽ hoàn thiện việc xây dựng, áp dụng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trong tỉnh, kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Hình minh họa (Nguồn: http://nbc.gov.vn).

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch đến năm 2025: Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết; xây dựng 05 - 07 mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; phấn đấu có 30% các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh sử dụng mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan và đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu trực tiếp với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia hoặc thông qua Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.

Định hướng đến năm 2030: Tối thiểu 50% doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh sử dụng mã số, mã vạch có hệ thống truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan và đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu trực tiếp với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia hoặc thông qua Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện: Thông tin, tuyên tuyền phổ biến về hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; tổ chức xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc; tăng cường xã hội hóa, hợp tác trong và ngoài nước, tận dụng các nguồn lực trong việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc, đầu mối chủ trì, cùng với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Chi tiết Kế hoạch số 140/KH-UBND


 

Số lượt xem: 72

Huỳnh Phúc Hậu, Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400