Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải có chứa nhân phóng xạ tự nhiên     |   Góp ý dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”     |   Phối hợp đề xuất Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên thực hiện truy xuất nguồn gốc tại địa phương     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ     |   Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục tiểu học     |   Quy định mới về nhãn hàng hóa     |   Quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa     |   Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8     |   Góp ý dự thảo “Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022”     |   Bạc Liêu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 1 từ ngày 28/01/2022     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2022

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thứ sáu, 21/01/2022, 15:58
Màu chữ Cỡ chữ
Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2022

Đo lường đã trở thành một yếu tố, một nhu cầu văn hóa trong đời sống của tất cả mọi ng­ười, của toàn xã hội, của toàn cầu. Đo lường đã thâm nhập và trở thành yếu tố không thể thiếu của mọi quá trình công nghệ, từ chu trình hình thành nên một sản phẩm, từ khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, điều khiển, điều chỉnh quá trình công nghệ, kiểm tra chất lượng,... một yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao của sản xuất. Đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo công bằng trong thương mại, và bảo vệ môi trường, sức khỏe của con người, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.