Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030     |   Kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu năm 2022     |   Bạc Liêu tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” năm 2022     |   Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022     |   Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa     |   Lịch phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục công lập năm 2022     |   Mời tham dự khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu     |   Công đoàn Giáo dục Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023     |   Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2022     |   Định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mời tham dự khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thứ hai, 31/10/2022, 16:28
Màu chữ Cỡ chữ
Mời tham dự khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu

 

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu trân trọng kính mời:

- Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh;

- Đại diện các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tới dự khóa tập huấn Nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu nhằm nâng cao nhận thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, góp phần đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc để chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, do Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện tập huấn (theo Công văn số 3781/UBND-KT ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu), cụ thể như sau:

- Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022 (Khai giảng lúc 8h00, thứ Tư, ngày 09 tháng 11 năm 2022).

- Địa điểm: Hội trường Nhà khách Số 01 Hùng Vương (Số 01 Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Lưu ý: Đại biểu và học viên dự khóa tập huấn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; ĐT: 0291.3821202 - 0918167411 (đ/c Bình); Email: tcdlcl@sobaclieu.edu.vn).

Rất mong quý cơ quan, đơn vị và các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm và tham gia đầy đủ.

Xem chi tiết:

- Giấy mời số 111/GM-SGDKHCN (.pdf);

- Mẫu: Phiếu đăng ký tham dự (.doc)./.

Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt xem: 105

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400