Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mời tham dự triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan, đơn vị

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thứ ba, 12/07/2022, 10:45
Màu chữ Cỡ chữ
Mời tham dự triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan, đơn vị

Số lượt xem: 65

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400