Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Thứ ba, 10/01/2023, 08:51
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 01:2022/BKHCN).

z4017939422594_3760830fd19e51872ae1aba0f5d82688

Hình: Mua mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu).

Quy chun kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý cht lượng đối vi các loại xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, bao gồm: Xăng không chì, xăng E5, xăng E10; nhiêliệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5; nhiên liệu sinh học gốc (Etanol nhiên liệu không biến tính, etanol nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc B100).

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mới về các chỉ tiêu ở mức 5 đối với các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen. Đồng thời, quy định chỉ tiêu Hàm lượng chì không lớn hơn 0,005 g/L từ mức 2 đến mức 5 cho các loại xăng có Trị số octan (RON) 90/92/95/97. Chỉ tiêu thành phần cất phân đoạn (50 % thể tích) không lớn hơn 120 0C từ mức 2 đến mức 5 cho các loại xăng RON 90/92/95/97. Quy định chỉ tiêu nước tự do là không được có trong xăng không chì và xăng E5. Quy chuẩn này không quy định chỉ tiêu về ngoại quan cho các sản phẩm xăng. Đối với nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen B5 quy định cụ thể về chỉ tiêu điểm chảy (điểm đông đặc) vào mùa hè là +12 0C và mùa đông là +3 0C. Các sản phẩm xăng theo Quy chuẩn có chứa hợp chất oxygenat như là phụ gia thì hàm lượng các hợp chất oxygenat phải tuân thủ quy định trong Bảng 9 của QCVN 01:2022/BKHCN trong các chỉ tiêu đó có quy định về chỉ tiêu Aceton và Sec-butyl acetat + n-butyl acetat là không phát hiện.

Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này cũng cập nhật một số phiên bản mới của phương pháp thử để thử nghiệm các chỉ tiêu được quy định trong quy chuẩn đối với xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiện liệu, điêzen sinh học gốc.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng theo Sửa đổi 01:2017 QCVN 01:2015/BKHCN và QCVN 01:2015/BKHCN hoặc theo QCVN 01:2022/BKHCN đối với các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen mức 2, mức 3, mức 4 sản xuất, pha chế, nhập khẩu, phân phi từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023. Các sn phẩm xăng, nhiên liệu điêzen mức 2, mức 3, mức 4 sản xuất, pha chế, nhập khẩu, phân phi đã được chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 01:2017 QCVN 01:2015/BKHCN và lưu thông trên thị trường trước ngày 15 tháng 6 năm 2023 được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến ngày 15 tháng 6 năm 2024.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023. Thông tư này thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và thực hiện QCVN 01:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học và Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2017 về ban hành Sửa đổi 01:2017 QCVN 01:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Xem chi tiết: Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN.

Huệ Anh - CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt xem: 169

Tin đã đưa

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400