Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo
Thứ năm, 05/08/2021, 15:34
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết: Thông báo số 97/TB-SGDKHCN ngày 04/8/2021

Ghi chú: Tổng giá khởi điểm cho 03 xe là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

Số lượt xem: 189

 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400