Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cử cán bộ tham dự khóa đào tạo “Kiểm định viên cân thông dụng” năm 2020 tại tỉnh Bạc Liêu

Thông báo
Thứ sáu, 11/12/2020, 10:39
Màu chữ Cỡ chữ
Cử cán bộ tham dự khóa đào tạo “Kiểm định viên cân thông dụng” năm 2020 tại tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết:

            - Công văn số 1924/SGDKHCN-TĐC;

  - Mẫu phiếu đăng ký.

                                                                  

Số lượt xem: 596

CC TCĐLCL Bac Liêu

 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400