Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021

Thông báo
Thứ sáu, 26/02/2021, 10:22
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021

Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế. GTCLQG của Việt Nam được thiết lập trên cơ sở chấp nhận mô hình và 07 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) - GTCLQG của Mỹ, đã được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu, học tập và xây dựng thành GTCLQG của mình. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA). Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về doanh nghiệp mình, được sử dụng biểu tượng (lôgô) của GTCLQG trên ấn phẩm của mình và được hưởng các quyền lợi khác theo quy định.

Để đảm bảo đúng kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2021 theo Công văn số 160/TĐC-TCCL ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 09/TĐC-TCCL ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 để thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được biết và đăng ký tham dự.

Xem chi tiết:

- Công văn số 09/TĐC-TCCL và Công văn số 160/TĐC-TCCL (.pdf);

- Mẫu Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 (.doc)./.

 

Số lượt xem: 277

Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Tin đã đưa
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400