Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo thay đổi thời gian họp đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu

Thông báo
Thứ hai, 29/08/2022, 16:30
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo thay đổi thời gian họp đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết: Thông báo số 132/TB-SGDKHCN./.

Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt xem: 66

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400