Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030     |   Kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu năm 2022     |   Bạc Liêu tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” năm 2022     |   Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022     |   Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa     |   Lịch phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục công lập năm 2022     |   Mời tham dự khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu     |   Công đoàn Giáo dục Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023     |   Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2022     |   Định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 17/11/2022, 09:54
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Ngày 12/10/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2022.

z3882514501702_e54df30c10d0baefae812b59f1465fe4

z3652990869615_3f8dbf1ce8b0c56f2e72b0409292980c

Chế biến thủy sản tại Bạc Liêu (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu).

Chương trình được quản lý theo nguyên tắc: Thực hiện theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; quản lý Chương trình bảo đảm công khai, minh bạch. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung, có hiệu quả thiết thực, bảo đảm phù hợp với mục tiêu chung của Chương trình; sử dụng kinh phí của Chương trình đúng mục đích, có hiệu quả, không lãng phí, tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật.

Theo đó, Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định phân loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình bao gồm: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ do Bộ hoặc cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý; nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.

Chương trình được quản lý theo nguyên tắc: Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phải có tính cấp thiết, phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình; kết quả, sn phm được áp dụng thực tiễn hoặc giải quyết các vấn đề về lý luận, khoa học trong lĩnh vực năng suất, chất lượng, có tác động tới thúc đy năng suất, chất lượng doanh nghiệp, địa phương, ngành và quốc gia; có khả năng duy trì, nhân rộng kết quả sau khi kết thúc; thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình tối đa là 36 tháng; doanh nghiệp được hỗ trợ từ Chương trình là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa chủ lực của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương.

Ngoài ra, Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN còn quy định về: Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình; thông tin và đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình; quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao thuộc Chương trình.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình đã được đăng thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp hoặc tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục được áp dụng theo quy định pháp luật là căn cứ pháp lý để tuyn chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước hoặc áp dụng theo quy định tại Thông tư này.

Xem chi tiết: Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN.

Võ Ngọc Y, CC TCĐLCL Bạc Liêu

Số lượt xem: 136

Tin đã đưa

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400