Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 06 tháng đầu năm 2021 (04/06/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: - Mẫu đề cương báo cáo và các phụ lục 1, 2, 3; - Công văn số 782/SGDKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (21/05/2021)
Icon Image
Thông báo số 54/TB-SGDKHCN ngày 20/5/2021; Tải mẫu hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Đề tài nghiên cứu khoa học tải tại đây; Đề án khoa học tải tại đây.
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX (2019-2021) và Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ lần thứ VII (2020-2021) (10/03/2021)
Icon Image
1. Công văn số 280/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 09/3/2021; 2. Poster mời tham gia Hội thi; 3. Quy chế Hội thi STKT lần thứ IX 2019-2021; 4. Quy chế Cuộc thi STTTNND lần thứ VII 2020-2021; 5. Thể lệ Hội thi STKT lần thứ IX 2019-2021; 6. Thể lệ Cuộc thi STTTNND ...
Phối hợp giới thiệu, đề cử doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 (04/03/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 250/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 160/TĐC-TCCL và Công văn số 982/UBND-KT (.pdf); - Mẫu Danh sách đề cử và Mẫu Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 (.doc)./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Thông báo đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 (26/02/2021)
Icon Image
Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản ...
Thông báo: Tham dự Hội thảo kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2021 tại Bạc Liêu (15/01/2021)
Icon Image
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tới dự Hội thảo kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá ...
Cử cán bộ tham dự khóa đào tạo “Kiểm định viên cân thông dụng” năm 2020 tại tỉnh Bạc Liêu (11/12/2020)
Icon Image
Xem chi tiết:             - Công văn số 1924/SGDKHCN-TĐC;   - Mẫu phiếu đăng ký.                                                                    ...
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400