Tỉnh Bạc Liêu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024     |   Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg     |   Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng     |   Bạc Liêu tổng kết Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học lần thứ II năm học 2022-2023     |   Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023     |   Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2     |   Tham gia viết bài đăng trên Thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Bạc Liêu     |   Góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025     |   Mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm     |   Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử     |
Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2023 (09/01/2023)
Icon Image
Ngành đo lường là ngành khoa học - kỹ thuật chính xác, có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất, đời sống, quốc phòng và nghiên cứu khoa học. Không có khoa học - kỹ thuật đo lường chính xác, chúng ta sẽ không có sản phẩm đạt chất luợng cao, không đảm bảo độ chính xác và tin cậy trong điều tra cơ bản, ...
Báo cáo hoạt động kiểm tra Nhà nước về đo lường năm 2022 và triển khai kiểm tra Nhà nước về đo lường năm 2023 trên địa bàn cấp huyện (27/12/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: (1)- Luật Đo lường và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP; (2)- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN và Công văn số 1246/UBND-KT; (3)- Chỉ thị số 12/CT-UBND; (4)- Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN và Công văn số 2667/UBND-KT; (5)- Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN; (6)- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN; (7)- ...
Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (14/11/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: - Mẫu đề cương báo cáo và các phụ lục 1, 2, 3; - Công văn số 1735/SGDKHCN-TĐC; - Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Mời tham dự khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu (31/10/2022)
Icon Image
  Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu trân trọng kính mời: - Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh; - Đại diện các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tới dự khóa tập huấn “Nâng cao nhận ...
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2022 (11/10/2022)
Icon Image
Ngày 14 tháng 10 hằng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC - International Electrotechnical Commission), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU - ...
Đánh giá tại doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu (22/08/2022)
Icon Image
Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2022 tỉnh Bạc Liêu, vừa qua, Tổ chuyên gia đánh giá đã tiến hành đánh giá tại doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Chế biến Xuất khẩu Tôm Việt) tham dự GTCLQG năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu theo quy định khoản 2 Điều 28 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày ...
Mời tham dự khóa đào tạo “Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu (01/07/2022)
Icon Image
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu trân trọng kính mời: Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và công chức Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Tới dự khóa đào tạo “Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ...
Bạc Liêu tổ chức làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp về Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 (12/06/2022)
Icon Image
Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, vừa qua, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đã tuyên truyền vận động và tổ chức làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai và tham gia GTCLQG ...

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400