Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Báo cáo hoạt động kiểm tra Nhà nước về đo lường năm 2021 và triển khai kiểm tra Nhà nước về đo lường năm 2022 trên địa bàn cấp huyện (26/11/2021)
Xem chi tiết: (1)- Luật Đo lường và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP; (2)- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN và Công văn số 1246/UBND-KT; (3)- Chỉ thị số 12/CT-UBND; (4)- Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN và Công văn số 2667/UBND-KT; (5)- Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN; (6)- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN; (7)- ...
EU đưa ra cảnh báo đối với đùi ếch đông lạnh và bưởi nhập khẩu (19/11/2021)
Icon Image
Liên minh Châu Âu (EU) đã đưa ra cảnh báo đối với sản phẩm đùi ếch đông lạnh (thu hồi sản phẩm trên thị trường Pháp) và bưởi (thu hồi sản phẩm trên thị trường Na Uy) Theo thông tin từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (https://tcvn.gov.vn), Điểm TBT Bạc Liêu tổng hợp nội dung liên quan đến việc ...
Triển khai Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 30 tháng 9 tháng 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (10/11/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 1694/SGDKHCN-TĐC; - Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.  
Triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (08/11/2021)
Icon Image
Xem chi tiết: - Công văn số 1693/SGDKHCN-TĐC; - Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng ...
Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn  (15/10/2021)
Icon Image
Hằng năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế - IEC (International Electrotechnical Commission), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO (International Organization for Standardization) và Liên minh Viễn thông Quốc tế - ITU (International Telecommunication ...
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (12/10/2021)
Icon Image
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng ...
Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (12/10/2021)
Icon Image
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc để chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn ...
Quy định kỹ thuật mới về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy  (12/10/2021)
Icon Image
Ngày 15/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2021/BKHCN) kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BKHCN. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021. Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 2:2021/BKHCN quy định mức giới hạn ...
Bạc Liêu tổ chức đánh giá sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 (04/10/2021)
Icon Image
Vừa qua, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2021 của tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Cuộc họp do ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-KHCN, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng; đại diện lãnh đạo UBND ...
Đánh giá tại doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 của tỉnh Bạc Liêu (29/09/2021)
Icon Image
Vừa qua, Tổ chuyên gia đánh giá đã tiến hành đánh giá tại doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu) tham dự GTCLQG năm 2021 của tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá độc lập và làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký tham dự, lĩnh vực quản lý chất lượng và các tiêu ...
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400