Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin nổi bật
Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử (23/02/2023)
Icon Image
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. Nguồn: Internet. Theo đó, Thông tư ...
Thông báo đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 (15/02/2023)
Icon Image
Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản ...
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 (17/01/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 91/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 95/UBND-KT, Công văn số 02/BKHCN-TĐC và Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (17/01/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 92/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 94/UBND-KT, Công văn số 04/BKHCN-TĐC và Kế hoạch số 138/KH-UBND./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần X (2021 - 2023) (16/01/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 02/BTC.HT ngày 20/12/2022 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu  
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định, Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (10/01/2023)
Icon Image
Chi tiết: Công văn số: 29/SGDKHCN-TTr ngày 10/01/2023 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ về việc Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định, Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (10/01/2023)
Icon Image
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 01:2022/BKHCN). Hình: Mua mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng (Nguồn: CC TCĐLCL Bạc Liêu). Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn ...
Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2023 (09/01/2023)
Icon Image
Ngành đo lường là ngành khoa học - kỹ thuật chính xác, có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất, đời sống, quốc phòng và nghiên cứu khoa học. Không có khoa học - kỹ thuật đo lường chính xác, chúng ta sẽ không có sản phẩm đạt chất luợng cao, không đảm bảo độ chính xác và tin cậy trong điều tra cơ bản, ...
Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 (09/01/2023)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 25/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 4904/VP-KT, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 và dự thảo Tờ trình./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” và dự thảo Tờ trình (30/12/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 1994/SGDKHCN-TĐC, Công văn số 3756/VP-KT, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và dự thảo Tờ trình./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400