Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Lĩnh vực Khoa học và công nghệ
Đánh giá tại doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu (22/08/2022)
Icon Image
Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2022 tỉnh Bạc Liêu, vừa qua, Tổ chuyên gia đánh giá đã tiến hành đánh giá tại doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Chế biến Xuất khẩu Tôm Việt) tham dự GTCLQG năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu theo quy định khoản 2 Điều 28 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày ...
Mời tham dự khóa đào tạo “Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu (01/07/2022)
Icon Image
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu trân trọng kính mời: Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và công chức Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Tới dự khóa đào tạo “Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ...
Bạc Liêu tổ chức làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp về Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 (12/06/2022)
Icon Image
Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, vừa qua, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đã tuyên truyền vận động và tổ chức làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai và tham gia GTCLQG ...
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (20/05/2022)
Icon Image
Xem chi tiết: Công văn số 668/SGDKHCN-TĐC; Công văn số 1235/VP-KT và Công văn số 949/BKHCN-TĐC./. Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu
Quy định mới về nhãn hàng hóa (01/03/2022)
Icon Image
Từ ngày 15 tháng 02 năm 2022, việc ghi nhãn hàng hóa được áp dụng theo quy định mới tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Hình minh họa (Nguồn: Internet) Một ...
Quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (01/03/2022)
Icon Image
Ngày 21/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định ...
Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 (24/02/2022)
Icon Image
Thực hiện Công văn số 2187/BKHCN-TĐC ngày 28/7/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 và Công văn số 3002/BKHCN-TĐC ngày 05/10/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển ...
Sở GD, KHCN Bạc Liêu: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (21/01/2022)
Icon Image
Chiều ngày 17/01, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phan Thanh Duy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo báo cáo, năm 2021, hoạt động khoa ...
Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam - 20/01” năm 2022 (21/01/2022)
Icon Image
Đo lường đã trở thành một yếu tố, một nhu cầu văn hóa trong đời sống của tất cả mọi ng­ười, của toàn xã hội, của toàn cầu. Đo lường đã thâm nhập và trở thành yếu tố không thể thiếu của mọi quá trình công nghệ, từ chu trình hình thành nên một sản phẩm, từ khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, điều khiển, ...

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400