Liên kết web
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật
Bỏ quy định kiểm tra khi nhập khẩu đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn (03/09/2022)
Icon Image
Ngày 28/7/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường. Theo đó, Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN đã bãi ...
Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (29/08/2022)
Icon Image
Ngày 19/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND. Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp trong việc quản lý Nhà nước về ...
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (12/07/2022)
Icon Image
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt ...
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam giáo dục đại học (12/06/2022)
Icon Image

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 26/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới (02/01/2022)
Icon Image

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Hướng dẫn thực hiện quy định về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (19/11/2021)
Icon Image
  Để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp có liên quan để thực hiện một số nội dung quy định về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chiếu sáng thông dụng sử dụng công nghệ đi-ốt phát sáng - LED ...
Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình, SGK mới (16/10/2021)
Icon Image

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (16/10/2021)
Icon Image

Ngày 27/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mới về đánh giá học sinh THCS và THPT (22/08/2021)
Icon Image

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT, trong đó có nhiều điểm mới về cách đánh giá, tính điểm học sinh.

Sửa đổi chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (04/08/2021)
Icon Image

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

 
 
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400