Thống kê tin bài
Có 8 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/06/2021 ĐẾN NGÀY 30/06/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP 23/06/2021 09:12 Trần Quang Thanh
2 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch Bạc Liêu nỗ lực thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” 22/06/2021 13:25 Trần Quang Thanh
3 Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam 17/06/2021 14:17 Trần Quang Thanh
4 Tiêu điểm - Sự kiện Ngành Giáo dục Bạc Liêu tích cực chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 11/06/2021 15:42 Trần Quang Thanh
5 Tiêu điểm - Sự kiện Danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 06/06/2021 18:11 Trần Quang Thanh
6 Tin tức - Sự kiện Bạc Liêu có 07 nhà giáo được phong tặng Danh hiệu“Nhà giáo ưu tú” 04/06/2021 17:30 Trần Quang Thanh
7 Tin tức , Thông báo Báo cáo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 06 tháng đầu năm 2021 04/06/2021 10:00 Trần Quang Thanh
8 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Bạc Liêu 04/06/2021 08:07 Trần Quang Thanh
Có 8 kết quả
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BẠC LIÊU

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.822674 - Fax: 02913.824400